back
back

MVBike

Dizajn
Gubrica Adrián

Klient
Mesto Štúrovo

Rok
2020

Návrh informačnej brožúry pre prvý medzištátny bikesharing v Európe Mária Valéria Bike. Cieľom bolo prehľadne komunikovať podmienky vypožičiavania ako aj jednotlivé stanoviská bicyklov rozmiestnených v mestách Štúrovo(SK) a Ostrihom(HU), medzi ktorými tento bikesharing vznikol. Dôraz bol kladený na udržanie navrhnutej vizuálnej identity ako aj použitie farebnosti, ktorá bude vyjadrovať ekologické zameranie tohto projektu.

← Predošlá práca

Ďalšia práca →